Grafisk kryptografi

+
=

 
 

Jeg har laget en modell som demonstrerer dette for Vitensenteret i Trondheim.

Her kan du laste ned beskrivelsene fra Vitensenteret og programvaren jeg har laget.
Last ned:    Plansjene fra Vitensenteret med forklaringene til hvordan dette virker.
Last ned:    Forklaring til hvordan krypteringsprogrammet brukes.
Last ned:    Programmet som koder bildene. (Med forklaringene)

Tilbake til min hjemmeside      Vitensenteret i Trondheim 

Sist endret 4-Feb-00